Ajankohtaista

Ajokit >> Trojan 200

Trojan 200
Trojan 200
Owner: Göran Hällsin
Micro-Car Club Sweden

Olyckshändelse under tävling i
Trollhättan-Treffen 1986
(nu man gör det med Mercedes A-serien!)