Ajankohtaista

Ajokit >> Messerschmitt >> TG 500 Tiger

Messerschmitt TG 500 Tiger

Messerschmitt TG 500, 1959
Owner: Matti Ania

 

 
TG 500 engine
2 cylinder Sachs Two-stroke