Ajankohtaista

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen kääpiöautoyhdistys ry
Raitapolku 1
02430 Masala

www.kaapioautoyhdistys.fi

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Arto Bergström
Raitapolku 1
02430 Masala

Puh. 0400 818 162

3. Rekisterin nimi

Suomen Kääpiöautoyhdistys ry:n jäsenrekisteri

4. Käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitamiseen. Tietoja ei myydä eikä luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsensrekisteri sisältää jäsenen nimen, laskutusosoitteen, mahdollisen sähköpostin ja puhelinnumeron sekä ajoneuvon merkin, mallin valmistusnumeron, valmistusvuoden ja kuntoluokituksen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisterin pakolliset tiedot saadaan liittymislomakkeesta (http://www.kaapioautoyhdistys.fi/index.php?page=jaesenhakemus). Jäsen voi milloin tahansa muuttaa ja täydentää tietoja ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Jäsenrekisterin sisältöä ei luovuteta Kääpiöautoyhdistys ry:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu ATK-järjestelmiin, jotka ovat huolellisesti suojattuja sekä verkon osalta kuin fyysisesti. Tietoihin pääsevät vain avainhenkilöt.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Vuosimaksulomakkeen yhteydessä lähetetään jäsenen tiedot tarkastusta varten.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jäsen voi milloin tahansa muuttaa, korjata ja täydentää tietojaan ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.